ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

С. ЛЕДЕНИК

Some Alt Text

      

Училищен план-прием

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Some Alt Text

Литературно четене на откъси от творби на Иван Вазов

Маратон на четенето ................

...и мойте песни все ще се четат

Училищен план-прием на ОУ "Васил Левски" с. Леденик за учебната 2020/2021 година.